Запорізький регіональний сервісний центр ТДС
Салон торгівельного обладнання

 

Інформація для центрів сервісного обслуговування,

які здійснюють сервісне обслуговування реєстраторів розрахункових операцій

 

     Звертаємо увагу, що інформація про створені у фіскальному режимі роботи РРО розрахункові документи та фіскальні звітні чеки передається суб’єктами господарювання до органів ДПС. Це визначено Законом України від 06 липня 1995 року № 265/95-ВР «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» (далі – Закон).

     Так, Законом встановлено вимоги для суб’єктів господарювання щодо проведення розрахункових операцій із створенням, наданням споживачу та передачею до ДПС відповідних розрахункових документів із зазначенням у ньому коду товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД для підакцизних товарів (пункти 1, 2, 7, 11 статті 3 Закону).

     Відповідно до статті 8 Закону форму та зміст розрахункових документів/електронних розрахункових документів встановлено Положенням про форму та зміст розрахункових документів/електронних розрахункових документів, яке затверджено наказом Міністерства фінансів України від 21.01.2016 № 13, що зареєстрований у Міністерстві юстиції України 11.02.2016 за № 220/2835 (далі – Положення).

     Зокрема, Положення визначає усі обов’язкові реквізити розрахункового документа/електронного розрахункового документа, які мають бути зазначені у таких документах та передані до ДПС в електронному вигляді, у тому числі дані щодо коду товарної категорії згідно з УКТ ЗЕД для підакцизних товарів, кількості та ціни проданих товарів (наданих послуг), ставки та суми відповідного податку тощо.

     Наказом Міністерства фінансів від 08.10.2012 № 1057, який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 17.10.2012 за № 1743/22055, затверджено Вимоги щодо створення контрольної стрічки в електронній формі у реєстраторах розрахункових операцій, програмних реєстраторах розрахункових операцій та модемів для передачі даних (далі – Вимоги 1057) та Порядок передачі електронних копій розрахункових документів і фіскальних звітних чеків реєстраторів розрахункових операцій, програмних реєстраторів розрахункових операцій дротовими або бездротовими каналами зв’язку до органів Державної податкової служби України (далі – Порядок 1057).

     Зокрема, згідно з абзацом дев’ятнадцятим пункту 1.2 розділу І Вимог технологія зберігання і збору даних РРО для ДПС – розроблена Національним банком технологія, погоджена ДПС, яка призначена для використання у системі зберігання і збору даних РРО для ДПС та дає змогу у захищеному вигляді зберігати у РРО електронні копії розрахункових документів та фіскальних звітних чеків, що створені РРО, виявляти ознаки знищення або підміни зазначених електронних копій, передавати ці електронні копії каналами зв’язку до Системи обліку даних РРО та визначені команди і конфігураційні дані від Системи обліку даних РРО до РРО.

     РРО повинен забезпечити автоматичну із заданою сервером обробки інформації періодичністю передачу контрольно-звітної інформації до сервера обробки інформації за протоколом передачі інформації, у тому числі передачу інформації про кожен надрукований розрахунковий документ (абзац другий підпункту 3.1.2 пункту 3.1 розділу ІІІ Вимог).

     При цьому, відповідно до пункту 9.1 Порядку передача даних РРО до серверу обробки інформації виконується згідно з регламентом, заданим у конфігурації РРО у форматі XML-документів, визначеному у протоколі передачі інформації.

     За порушення зазначених вимог Закону передбачена така відповідальність:

     10 відс. проданих з порушенням товарів (наданих послуг) за невидачу (в паперовому вигляді та/або електронній формі) відповідного розрахункового документа, що підтверджує виконання розрахункової операції – за порушення, вчинене вперше (пункт 1 статті 17 Закону);

     50 відс. проданих з порушенням товарів (наданих послуг) за невидачу (в паперовому вигляді та/або електронній формі) відповідного розрахункового документа, що підтверджує виконання розрахункової операції – за кожне наступне вчинене порушення (пункт 1 статті 17 Закону);

     триста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (5 100 гривень) – у разі проведення розрахункових операцій через РРО та/або ПРРО без використання режиму програмування найменування кожного підакцизного товару із зазначенням коду товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД, ціни товару та обліку його кількості (пункт 7 статті 17 Закону);

     тридцять неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (510 гривень) – у разі неподання до контролюючих органів звітності, пов’язаної із застосуванням РРО, розрахункових книжок та копій розрахункових документів і фіскальних звітних чеків з РРО через дротові або бездротові канали зв’язку в разі обов’язковості її подання (пункт 10 статті 17 Закону).

     Інформуємо, що з 01 січня 2022 року розміри фінансових санкцій, встановлені пунктом 1 статті 17 Закону, збільшуються до 100 відс. та 150 відс. відповідно за порушення, вчинені вперше, та наступні вчинені порушення.

     Звертаємо увагу центрів сервісного обслуговування, які здійснюють сервісне обслуговування РРО, на необхідність доведення зазначеної інформації до суб’єктів господарювання для виконання ними зазначених норм Закону при застосуванні РРО та в подальшому уникнення застосування до них вказаних фінансових санкцій.